Hur går vi till väga?

Projektmetod

Alla projekt ser olika ut och förutsättningarna varierar. Vi försöker däremot alltid att hålla oss innanför ramarna för projektmetoden. På så vis får vi ett systematiskt flyt i arbetet och kunden vet alltid vad dom kan förvänta sig. Ibland behövs det bara en granskning medan större projekt kräver betydligt fler. Detta är sådant vi alltid kommer överens om i steg 1.

Leveranstid är i regel 1-2 veckor med en första påsyn efter 2-3 dagar. Detta beror till viss del på projektets storlek och komplexitet men är den målsättning vi har vid projektets start.

1. Kontakt & överenskommelse

Efter att båda parter är överens om projektdetaljerna så skickas material såsom ritningar, skisser och modeller över till D3D.

2. Modellering

3D-modellering påbörjas enligt handlingar. Förslag till kameravinklar och perspektiv tas fram samt enklare texturering.

3. Granskning 1

Ni får ett första utkast. Här fastslår vi kameravinklarna, detaljer i 3D-modellen granskas och godkänns.

4. 3D Visualisering

Vi påbörjar texturering och ljussättning. Attribut och objekt såsom möbler, träd mm läggs in i bilderna.

5. Granskning 2

Bilderna är nu till 80% färdiga. Vi går igenom ljus, färger samt lägger till eller tar bort objekt. 

6.Leverans

Samtliga ändringar från Granskning 2 är utförda, bilderna renderas högupplöst och paketeras för leverans.

Beställ våra tjänster

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.