Rörlig Bild

3D Animering

3D Animering eller filmskapande kan vara ett effektfullt sätt att nå ut till kunder och intressenter. Filmen tas fram i samråd med er och lägger fokus på det ni finner intressant och värt att visa. En animation kan variera i både längd och kvalitet på beroende på det syfte ni vill uppnå med den färdiga produkten. Oavsett om det gäller konceptuella förklaringsfilmer eller säljande lägenhetsvisningar så har vi både kunskapen och erfarenheten att hjälpa er med detta. 


Interiör lägenhetsvisning. Filmen är tagen från olika fokuspunkter runt om i bostaden. Till skillnad från en genomflygning så ger detta möjligheten att visa mer av de olika rummen utan att filmen blir alldeles för lång att titta på. 

Interiör genomflygning. Filmen är tagen ur ett gående perspektiv där man simulerar en vandring genom hela bostaden. Beroende på lägenhetens storlek så kan detta vara ett utmärkt och pedagogiskt sätt att visa på rummes utformning och placering.

Konceptuell animering och montagebeskrivning. En enklare form av animering för att på ett pedagogiskt, enkelt och kortfattat sätt beskriva ett montagesystem.